Branislav Ballon

Projekty

Poznáš Tatry?

Mobilná hybridná aplikácia IONIC a REACT. Kvízová hra venovaná Tatrám. |

viac

tatrami.sk

Vlastný projekt nezávislého portálu pre Tatry. PHP aplikácia s vlastným duchom a designom. |

viac

Online kury

Webová e-learning aplikácia s možnosťou testovania, platbami a certifikáciou. |

viac