Branislav Ballon

Branislav Ballon

JavaScript, PHP developer

kontakt

O mne

Ahojte, volám sa Braňo. V roku 2016 som dokončil štúdium odboru Aplikovaná informatika na Matfyze v Bratislave (FMFI Univerzity Komenského). Už popri štúdiu som pracoval ako freelancer programovaním webových a mobilných aplikácií. Po skončení štúdia som pokračoval v programovaní ako freelancer. Neskôr som prešiel do firmy Aliter Technologies, kde pracujem ako Fullstack developer.

Technológie

90%
HTML / CSS
80%
JS / ES6+
80%
React
75%
NodeJS
50%
PHP
50%
WordPress

MATERIAL-UI, GraphQL, Redux, TypeScript, Mocha + Chai, ANGULAR 2, IONIC 2, Gatsby, JAM stack, REST, Next.js, Leaflet, CakePHP 3, Yii2, WooCommerce, CodeIgniter 2, DOCKER, GIT, SQL, SASS, LESS, styled components, BEM, CSS modules, Bootstrap, PWA, jQuery, jQuery mobile, Gulp, Linux (používateľ), ...

Pracovné skúsenosti

03/2018 - súčasnosť

JS, PHP developer - Aliter technologies

Vývoj prototypov a aplikácií v React (návrh UI, použitých technológií a rozhraní s BE). Participácia pri návrhu architekúry služieb. Spolupráca pri vývoji, rozširovanie a udržiavanie aplikácie v React + node.js (fullstack). Správa a vývoj existujúcich aplikácií v Yii2 (PHP). Správa a rozširovanie Wordpress webov. Vývoj eshopu - Woocommerce (PHP). Spolupráca pri návrhu UI a riešení UX. (React, node.jS, Yii2, CSS, SASS, LESS, Docker, WordPress, WooCommerce, jQuery, REST, GRAPHQL)

08/2016 - 03/2018

PHP, JS developer - freelancer

Tvorba administračných systémov (PHP, CakePHP3) - systém na online vzdelávanie (platby, testy, certifikácia), rezervačný systém s faktúrami. Vývoj CMS pre jednoduché weby (PHP, CakePHP). Úprava existujúcich webov, Wordpress šablón, vytváranie webstránok z dodaného designu. Inštalácia a prepájanie existujúcich webových riešení (PHP). Vývoj hybridnej mobilnej platobnej aplikácie vrámci festivalu (Ionic + Angular). (CakePHP3, WordPress, jQuery, LESS, SASS, Angular2, Ionic2)

2014 – 06/2016

Developer hybridných mobilných aplikácií - freelancer (part time)

jQuery Mobile, Cordova, Phonegap, Intel XDK, CSS, HTML

11/2012 – 06/2013

FE developer - Adbee digital (part time)

HTML, CSS, CakePHP 2, jQuery

Vzdelanie

2014 – 2016

MatFyz - Univerzita komenského (Mgr.)

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky, Bratislava Odbor: Aplikovaná informatika (Počítačová grafika)

2011 – 2014

MatFyz - Univerzita komenského (Bc.)

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky, Bratislava Odbor: Aplikovaná informatika

2007 – 2011

Gymnázium Andreja Vrábla, Levice

Kurzy a certifikácie

18. 11. 2021

AWS Certified Developer - Associate

Oficiálna AWS certifikácia - Developer DVA-C01

1. 3. 2021

AWS Certified Cloud Practitioner

Oficiálna AWS certifikácia - Practitioner CLF-C01