Branislav Ballon

Korona otvorené API a mini react aplikácia

Základný popis

Na prehliadanie dát som vytvoril mini aplikáciu v Reacte. Aplikácia vznikla za cca 1h. Využívam v nej: React, axios, recharts a Material UI. Samotné bundlovanie bolo zabezpečené pomocou create-react-app.

Ukážka z aplikácie:

Ukážka aplikácie