Branislav Ballon

Aký je rozdiel medzi routerom a modemom?

Mnoho ľudí si tieto dve zariadenia často pletie. Router a modem môžu navonok vyzerať veľmi podobne avšak ich funkcia je značne odlišná. Obe tieto zariadenia sa najčastejšie používajú na sprístupnenie internetu v domácnostiach.

Modem

Je zariadenie ktoré slúži na prevod (moduláciu a demoduláciu) analógového signálu na digitálny a opačne. Modem umožňuje napr. počítaču komunikovať cez telefónny kábel, rozvody káblovej televízie… Najčastejšie sa používa na pripojenie počítača na Internet. Niektoré modemy sú zároveň aj routre.

Router

Router (Smerovač) je sieťové zariadenie, ktoré slúži na prepojenie dvoch alebo viacerých počítačových sietí. Presnejšie sprostredkováva prenos dát v procese ktoré sa nazýva routing (smerovanie).

Ako to funguje v bežnej domácnosti

Pre jednoduchšie pochopenie uvediem príklad použitia týchto dvoch zariadení ne pripojenie PC na internet. Pripojenie na internet vám poskytne jeden z poskytovateľov internetu ( ISP Internet Service Provider) napríklad pomocou telefónnej linky alebo rozvodov káblovej televízie. Tu prichádza na scénu modem, ktorý prekladá (analógový) signál z telefónnej linky na digitálny s ktorým pracujú napr počítače. Je možné priamo prepojiť PC na internet pomocou modemu, časo však chceme pripojiť viacero zariadení. Vtedy použijeme (WiFi) router ktorý spojí modem s ostatnými zariadeniami. (Niektoré modemy sú zároveň aj routery napr ADSL Modem).

Rozdiel medzi routerom a modemom obrázok