Branislav Ballon

Tatranský kalendár aplikácia

Základný popis

Projekt vznikol spoločne s projektom tatrami.sk. Myšlienkou bolo posunúť informácie o podujatiach v Tatrách používateľom aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Aplikácia bola uverejnená v obchode Google play a vznikla k nej aj sprievodná stránka: tatranskykalendar.sk. Aplikáciu sme postupne úplne vypustili a sústredili sme sa iba na vývoj portálu.

Medzi základnú funkcionalitu aplikácie patrilo filtrovanie podujatí pre špecifický deň, víkend, týždeň. V režime offline aplikácia zobrazila poslendné načítané podujatia.

Použité technológie

Ionic 1 a Angular 1. V aplikácii bola použitá UI knižnica IONIC aj JS framework Angular v svojej prvej verzii. Dáta sme získavali z vlastnéhop API a ukladali do local storage pre použitie offline.

Ukážky z aplikácie

aplikácia Tatrasnký kalendár ukážky z aplikácie