Branislav Ballon

Stavbárske srdce web

Základný popis

Kamarát ma oslovil so svojim benefičným projketom, neváhal som a pomohol som ako som vedel. Vytvoril som pre nich jednoduchú Wordpress šablónu.

Použité technológie

Wordpress, jQuery, Bootstrap 3

Ukážka webu

Stavbárske srdce design.