Branislav Ballon

Školské projekty

Zoznam starších a školských projektov. Mám ich tu viac-menej ako spomienku.

Coloury

 • jednoduchý nástroj na výber farieb na základe definície (psychologický význam),
 • základné informácie o farbách, farebných schémach, atribútoch farieb,
 • odkazy na zaujímavé nástroje,
 • zopár jenoduchých farebných konvertorov,
 • url projektu: coloury.branislavballon.com.

couloury

discgolf.sk – statistics

 • systém na zobrazovanie štatistík, organizovanie turnajov, vyhodnocovanie bodov a dát účastníkov turnajov,
 • školský projekt, kde som sa staral o designový koncept a import dát,
 • požité technológie: PHP CodeIgniter 2, jQuery, Bootstrap

discgolf statistics

WEGA - webovská grafika

 • školský projekt na predmet webovská grafika,
 • výber farieb, návrh loga, návrh designu pre firmu,
 • vytvorenie jednoduchej hry v JS,
 • zobrazenie 3D modelu pomocou WebGL,
 • demonštrácia dvoch pod-stránok,
 • požité technológie: JS, HTML, CSS3, jQuery,
 • url projektu: myprojects.branislavballon.com/wega/.

Branislav Ballon - ballonsoft Webovská grafika.

WEBDESIGN - blog

 • školský projekt na predmet webdesign,
 • design pre osobný blog s dodržiavaním štandardov,
 • použité technológie: HTML, CSS, CakePHP 2, Bootstrap,
 • url projektu: http://dago.poriadne.sk/.

branisla ballon MatFyz webdesign