Branislav Ballon

Online kury

Základný popis

Webová e-learning aplikácia s možnosťou testovania, platbami a certifikáciou. Web má dve hlavné rozhrania: frontend pre používateľov a admnistračné rozhranie.

Frontend

  • Registrovanie používateľov,
  • objednávanie a platba kurzov online (tatrapay, párovanie platieb),
  • absolvovanie kurzu online - prezeraním slajdov a vykonávaním čistočných testov k jednotlivým slajdom,
  • certifikácia po ukončení kurzu.

Administračné rozhranie

  • správa zákazníkov,
  • správa kurzov s PDF,
  • vytváranie testov a správa odpovedí,
  • správa platieb,
  • zľavy,
  • správa používateľov.

Použité technológie

Medzi hlavné technológie patria: CakePHP 3, Bootstrap, Less, jQuery, PDF.js.